財務報表

Financial information:

Jaarlijkse rapportage/activiteiten

Onze gemeenschap is opgericht door de zendeling mevrouw Anne Louie (aangesloten bij Cama gemeente Toronto, Canada ) in 2007. Tot en met juni 2014 werden de wekelijkse bijeenkomsten gehouden in “Basisschool Verkeerkracht”, Slotermeerlaan 160, 1063 JW Amsterdam. Vanaf juli 2014 zijn de zondagsdiensten verplaatst naar “Hofkerk”, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam. Op dit moment hebben we ongeveer tussen de 30 en 40 kerkleden.

Normale kerkactiviteiten bestaan uit de zondagsdienst en bijbelstudies. Om de kennis van de Bijbel op peil te houden kunnen kerkleden elke woensdag deelnemen aan bijbelstudies via Skype. Voor de kinderen wordt elke zondag tijdens de dienst een zondagschool georganiseerd.

Op dit moment hebben we 2 fellowships lopen. Een fellowship voor kerkleden met gezinnen die eens in de maand wordt gehouden. Een fellowship voor studenten/young professionals. Deze vindt elke zaterdagavond plaats.

Behalve de zondagsdiensten en fellowships hebben we het afgelopen jaar verschillende festivals en evenementen georganiseerd. Thema’s van festivals die elk jaar terugkomen zijn Chinees Nieuwjaar, Moederdag, Mid Autumn Festival en Christmas. Bij een festival/evenement worden altijd Bijbelse boodschappen meegegeven door middel van een preek. Het doel van het organiseren van deze festivals is om niet-Christenen uit te nodigen. Hierdoor kunnen we hen kennis laten maken met het Christelijke geloof.

Ook hebben we een praatgroep na de zondagdienst, waarbij we de boodschap van de preek op die zondag nabespreken met elkaar.

We zijn voornemens om een muziekgroep op te richten onder de kerkgangers. Onder de leden van de fellowships worden muzikale talenten gezocht. Deze wordt elke zondag tijdens de dienst een zondagschool georganiseerd.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

De gemeente bezit geen activa anders dan bankrekeningen en vooruit betaaldeborgsommen.

Opbrengsten komen voort uit donaties van gemeenteleden en ontvangen bankrenten.Hiermee worden de lasten betaald zoals de huur, vergoeding voorganger en overige bestedingen.